สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น , จังหวัดนราธิวาส

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวง ต.บางกะจะ ห่างจากอ.เมืองโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3146 บ้านท่าแฉลบ ผ่านโรงแรมอีสเทอร์นไป 6 กม...

ถนนอัญมณี – ตลาดพลอยถนนศรีจันทร์

ถนนอัญมณี – ตลาดพลอยถนนศรีจันทร์ เป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ในตัวเมืองบริเวณถนนศรีจันทร์และตรอกกระจ่าง และเป็นแหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุ...

โอเอซีส ซี เวิลด์

โอเอซีส ซี เวิลด์ ตั้งอยู่ที่ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 25 กม. บนพื้นที่กว่า 68 ไร่ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ปลาโลมาในน่านน้ำจ...


จำนวน 3 สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น : 1
Copy Right bandonvisitorsguide.com 2010