สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ , จังหวัดนราธิวาส

น้ำตกหินดาด

น้ำตกหินดาด ตั้งอยู่เทือกเขาสอยดาวใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลทับไทร ห่างจากที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน 10 กิโลเมตร อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ล้อมรอบ...

น้ำตกกระทิง

น้ำตกกระทิง มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาคิชฌกูฏ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูง 13 ชั้น แต่ละชั้นห่างกันประมาณ 20 เมตร เหมาะแก่การลงเล่นน้ำ ระหว่างทางจะผ่านป...

ชายหาดแหลมสิงห์

ชายหาดแหลมสิงห์ หรือ ปากน้ำแหลมสิงห์ เป็นชายหาดปากอ่าว ที่แม่น้ำจันทบุรีไหลลงมารวมกับทะเลอ่าวไทย ชายหาดร่มรื่นด้วยทิวสนยาวตลอดแนวหาด บริเวณปากน้ำหาดจะ...

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ

ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ สัมผัส บรรยากาศยามเย็นของป่าชายเลนปากน้ำเวฬุ ชมนกเหยี่ยวแดงนับร้อยและวิถีชีวิตชาวเลชายเลน ริม...

น้ำตกตรอกนอง

น้ำตกตรอกนอง เป็นน้ำตกสามแห่งอยู่ใกล้กันในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต้องเดินจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พล. 1 (ตรอกนอง) เข้าสู่ตัวน้ำตก สองข้า...

น้ำตกเขาสอยดาว

น้ำตกเขาสอยดาว ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มีทั้งหมด 15 ชั้น บริเวณธารน้ำตกมีผีเสื้อจำนวนมากมาย เหมาะสำหรับการดูผีเสื้อและศึกษาพรรณไม้ ...

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

ตั้ง อยู่ในบริเวณพื้นที่ป่าเขาคิชฌกูฏหรือเขาพระบาท ท้องที่อำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยภูเขา ทิวทัศน์ที่งดงาม มียอดเขาส...

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์

วนอุทยานเขาแหลมสิงห์ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบางกระไชย อำเภอแหลมสิงห์ สภาพป่าเป็นแบบดงดิบแล้งและป่าชายหาด เหตุที่เรียกว่าเขาแหลมสิงห์ เนื่อ...

น้ำตกคลองนารายณ์

น้ำตกคลองนารายณ์ เป็นน้ำตกขนาดกลางสูงราว 25 ม.สายน้ำไหลจากผาสูงชันลดหลั่นลงมาผ่านโขดหิน น้ำใสสะอาดและมีน้ำมากตลอดปี บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างเงียบสงบอยู...

หาดเจ้าหลาว

หาดเจ้าหลาว เป็นหาดทรายละเอียดสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของหาดทรายเมืองจันท์ เมื่อน้ำลงแนวสันทรายจะโผล่พ้นน้ำ ทอดเป็นแนวยาวไปจรดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้ง...

อ่าวคุ้งกระเบน

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ได้เริ่มก่อตั้งตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด...

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำตกพลิ้ว ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหล...


จำนวน 12 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ : 1
Copy Right bandonvisitorsguide.com 2010