จังหวัดระนอง  
 


คอคอดกระ ภูเขาหญ้า ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง

ระนองเป็นจังหวัดบนสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตก ริมฝั่งทะเลอันดามันในอดีตเป็นเมืองแห่งความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินที่เรียกว่าตะกั่วดำหรือดีบุกมีความสำคัญในฐานะเมืองเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 570 กม. ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม)มีลักษณะรูปร่างแคบ เรียวยาวตามแนวเหนือใต้ มีส่วนยาวที่สุดประมาณ 169 กม.กว้างที่สุดประมาณ 25 กม. และส่วนที่แคบที่สุดเพียง 9 กม. พื้นที่กว่า 85%เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ปกคลุมไปด้วยป่าแล้วลาดลงสู่ทะเลอันดามันทางทิศตะวันตกของจังหวัด ในทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอีก62 เกาะ

จากการที่ระนองอยู่ในชัยภูมิดังกล่าว ทำให้มีสถานที่สวยงามตามธรรมชาติแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภูเขา ถ้ำ น้ำตก น้ำพุร้อน ชายหาด เกาะแก่งต่างๆบ่อน้ำร้อนของที่นี่มีชื่อเสียงมากมีบริการต่อเนื่องเกี่ยวกับสปาไว้ให้บริการด้วยนอกจากนี้มีที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว

ระนองหาใช้เส้นทางผ่านอย่างที่เคยเข้าใจกัน แท้จริงแล้วระนองมีความสวยงาม ความรู้ ความประทับใจรออยู่และพร้อมเสมอสำหรับผู้มาเยือนทุกท่าน

Copy Right bandonvisitorsguide.com 2010