พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี , จังหวัดนราธิวาส

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายเนินวง ต.บางกะจะ ห่างจากอ.เมืองโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3146 บ้านท่าแฉลบ ผ่านโรงแรมอีสเทอร์นไป 6 กม. มีทางแยกไปอ.ท่าใหม่ ตรงไปประมาณ 400 ม.

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารแฝด 2 ชั้น ภายในได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการค้าทางเรือของไทย ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการดำเนินงานด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางโบราณคดีใต้น้ำมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีห้องแสดงหลักอยู่ที่ชั้น 2 ซึ่งได้จัดสร้างเรือสำเภาขนาดเท่าของจริงให้ผู้เข้าชมสามารถเดินเข้าไปชมส่วนต่างๆ ได้ภายในลำเรือ และยังมีห้องจัดแสดงเรือจำลองที่ใช้ในพระราชพิธี

ชั้นล่างจัดเป็นห้องแสดงการปฏิบัติงานของนักโบราณคดีใต้น้ำ ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกเหมือนการลงไปสู่ใต้ท้องทะเลที่มีแสงสลัว และสามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของนักดำน้ำที่กำลังทำงานอยู่ใต้ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องของดีเมืองจันท์ ที่จัดแสดงของดีต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี เช่น การทำเหมืองพลอย การทำสวนผลไม้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเรื่องราวของชาวชอง ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของจันทบุรีด้วย

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี นับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบได้ดีและน่าสนใจ ทำให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เรื่องราวของเรือไทย การเดินเรือ และที่สำคัญที่สุดคือโบราณวัตถุใต้ทะเล

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ หยุดวันนักขัตฤกษ์ เปิดตั้งแต่เวลา 9.00  - 16.00 น.อัตราค่าเข้าชม คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100บาท ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่ โทร. 0-3939-1431, 0-3939-1433 โทรสาร 0-3939-1452
  

 

Copy Right bandonvisitorsguide.com 2010