ข้อมูลน่ารู้

                  แหล่งธรรมชาติ

                  การเมือง

                  ลักษณะภูมิประเทศ

                  ภูมิอากาศ

                  เศรษฐกิจ

                  ประวัติศาสตร์

                  ศาสนา

                  ภาษา


เศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจของภาคตะวันออก

          าคตะวันออกเป็นภาคที่มีการพัฒนาอย่างสูง เพราะเป็นภาคที่อุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีค่า เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ ผลผลิตจากพืช สัตว์น้ำ ชายฝั่ง ทิวทัศน์ ป่าเขาที่สวยงาม ปัจจุบันนี้ภาคตะวันออกก็กำลังได้รับการพัฒนาเป็น แหล่งอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ โดยการประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีอยู่หลายแห่ง

         จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชากรในภูมิภาคนี้ จึงมีการเปลี่ยนแปลง โดยเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเก่าของท้องถิ่น ได้แก่ อาชีพทางด้านการทำไร่ การทำนา การประมงแบบเก่า มาเป็นเศรษฐกิจ แบบใหม่ทางด้านอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว

         อาชีพเก่าดั่งเดิมของท้องถิ่น ได้แก่ การเพาะปลูก พืชสำคัญที่นิยมปลูกกันมาก ได้แก่ ข้าวเจ้า ผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ส้มเขียวหวาน ลางสาด ระกำ สละ พื้นที่ที่มีปลูกผลไม้กันมากนั้น ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด เครื่องเทศ เช่น พริกไทย กระวาน พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด และมีการปลูกไผ่ ตง นอกจากนั้นก็มีการปลูกยางพารา และสะตอ เป็นต้น นอกจากนั้นก็มีพืชผลที่ปลูกได้ทั่วไปในทุกภาค เช่น กล้วย มะม่วง มะพร้าว และพืชอื่นๆ เป็นต้น

         การที่อยู่ติดชายทะเล อาชีพประมงจึงทำรายได้ให้แก่ประชากรมิใช่น้อย ทั้งประมงน้ำลึก ประมงชายฝั่งและประมงชายฝั่ง มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ทำฟาร์มหอย นางรม ทำฟาร์มหอยมุก ฟาร์มปูทะเล และมีผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่สำคัญของภาค ได้แก่ น้ำปลา กะปิ กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เป็นต้น

          เศรษฐกิจแบบใหม่ทางด้านอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว ได้แก่

         อุตสาหกรรมในครัวเรือน มีการทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีการทำครกและโม่หินที่สกัดจากหินแกรนิต เช่น ที่ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการทำของที่ระลึกต่างๆ สำหรับ ขายนักท่องเที่ยวที่ชายหาดบางแสน และตลาดหนองมน ใน จังหวัดชลบุรี ตลาดบ้านเพ ใน จังหวัดระยอง เป็นต้น ผลิตเสื่อ จันทบูร จากกก และยังมีการนำเสื่อจันทบูรมาเปลี่ยนเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆ เช่น กระเป๋าถือ มู่ลี่ ถาดใส่ผลไม้ ที่เก็บ เครื่องเขียน ที่ใส่ซองจดหมาย เป็นต้น

         อุตสาหกรรมสมัยใหม่ รัฐบาลได้สร้างเขตอุตสาหกรรมฝั่งทะเลตะวันออกขึ้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบต่างๆ เพื่อได้ผลิตผลที่จะใช้ในประเทศและส่งเป็น สินค้าออก รัฐบาลได้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อดึงดูด อุตสาหกรรมให้ออกจากเขตกรุงเทพฯ และมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภาคตะวันออกเป็นเมืองหลักที่จะช่วยรับแรงงาน จากภาคเกษตรกรรมไว้โดยไม่ต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯ ทั้งหมด เขตอุตสาหกรรมในเขตฝั่งทะเลตะวันออกได้แก่ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และมาบตาพุด จังหวัดระยอง และอุตสาหกรรมผลิตไม้อัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

         อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอยู่มาก เช่น มีชายทะเลที่สวยงาม เช่น บางแสน พัทยา จังหวัดชลบุรี และอีกหลายแห่งใน จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ตลอดจนตามเกาะต่างๆ ในภูมิภาค การท่องเที่ยวได้นำรายได้เข้าสู่ภูมิภาคและประเทศไทยได้เป็นจำนวนมาก จึงได้มีการสร้างปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เช่น ที่พักอาศัย ถนน และเปิดสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานภายในประเทศและนานาชาติ

Copy Right bandonvisitorsguide.com 2010