ข้อมูลน่ารู้

                  แหล่งธรรมชาติ

                  การเมือง

                  ลักษณะภูมิประเทศ

                  ภูมิอากาศ

                  เศรษฐกิจ

                  ประวัติศาสตร์

                  ศาสนา

                  ภาษา


ภูมิอากาศ
 

ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออก

          ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกคล้ายคลึงกับภาคใต้ คือ
          -ทางตอนบนของภาคจากปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจะมีลักษณะอากาศแบบสะวันนา (Aw)
          -ส่วนทางตอนล่างคือจันทบุรีและตราด จะมีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นแบบมรสุม (Am) คือ มีฝนตกชุก อากาศร้อนชื้น 
          จังหวัดที่มีปริมาณฝนมากที่สุดคือ ตราด และจังหวัดที่มีฝนตกน้อยที่สุดคือ ชลบุรี


ปัจจัยที่ควบคุมอุณหภูมิของภาคตะวันออก 
          1. ลมพายุ ได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใต้ทำให้เกิดฝนตกหนัก
          2. ได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกในภาคนี้ ส่วนลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีผลต่อภาคตะวันออกมากนัก เนื่องจากมีทิวเขาสันกำแพงและพนมดงรักเป็นแนวกั้นไว้ อากาศจึงไม่ค่อยหนาวเย็น
          3. การวางตัวของแนวเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดจะกั้นทิศทางของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ฝนตกชุกในเขตจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
          4. ระยะใกล้ไกลทะเล ทางตอนบนของภาคอยู่ห่างจากทะเลมีผลทำให้อากาศร้อน อุณหภูมิสูง ส่วนทางตอนล่างของภาคจะได้รับลมทะเลทำให้อากาศเย็นสบายพยากรณ์อากาศ

ภาคตะวันออก – เดือนธันวาคม 2553

          ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นทั่วไปกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ และบางวันมีอากาศหนาวบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน  

          อุณหภูมิสูงสุด 28 - 30 °C 

          อุณหภูมิต่ำสุด 19 - 21 °C 

          ลม  ความเร็ว 15 - 28 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

          ความชื้นสัมพัทธ์ 75-80 %% 

          ปริมาณฝน 5-15 มิลลิเมตร 

          จำนวนวันฝนตก 2-4 วัน

Copy Right bandonvisitorsguide.com 2010